Analizy finansowe

Sporządzanie prognoz finansowych zarówno na potrzeby oceny sytuacji finansowej,  jak i na potrzeby oceny opłacalności inwestycji

Analizy finansowe dostarczają informacji o:

  • Przepływach pieniężnych w firmie
  • Pozycji przedsiębiorstwa na tle branży
  • Kosztach  kapitału własnego oraz kapitału obcego
  • Zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie