Kalkulacja kosztów produkcji

Obejmuje:

  • Wdrożenie zasad kalkulacji kosztów produkcji , ustalenie jednostki kalkulacyjnej oraz wybór metody kalkulacji kosztów, określenie zasad wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku 
  • Ustalanie jednostkowego kosztu produkcji
  • Kalkulacja planowanych kosztów produkcji  oraz rozliczanie odchyleń od planowanych kosztów produkcji
  • Kalkulacja rentowności poszczególnych asortymentów lub zleceń

Korzyści:

  • Rzetelna  kalkulacja kosztów dostarcza wiarygodne dane  do procesu ustalenia cen produktów i daje informację o możliwych do realizacji marżach
  • Możliwość porównywania kosztów  poszczególnych asortymentów lub zleceń
  • Analiza odchyleń rzeczywistych kosztów produkcji od planowanych kosztów