O firmie

Omnilogica zatrudnia specjalistów z zakresu:

  • Księgowości
  • Kadr
  • Analiz finansowych

Nasi pracownicy księgowości posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek handlowych, produkcyjnych i usługowych. Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Analizy finansowe są sporządzane przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem w bankach w zakresie sporządzania analiz oraz oceny opłacalności przedsięwzięć.

W ramach ciągłego podnoszenia kwalifikacji nasi pracownicy ukończyli w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce szkolenia i kursy z zakresu:

  • Samodzielnego księgowego
  • Głównego księgowego
  • Kadr i płac
  • Podatku u źródła
  • Rozliczaniu podatku VAT w transakcjach zagranicznych
  • Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Omnilogica sp. z o.o. | Centrum Finansowo-Księgowe
Biuro: YouNick Technology Park Poznań,
62-002 Suchy Las, Złotniki, ul. Krzemowa 1

Omnilogica Spółka z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000427223, kapitał zakładowy 60.000,- złotych w całości opłacony,
siedziba: Złotniki, ul. Krzemowa 1, Suchy Las