Kadry i płace

  • Przygotowywanie, zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych
  • Przygotowywanie i  kompleksowe prowadzenie umów cywilno-prawnych
  • Sporządzanie list płac
  • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
  • Obsługa Płatnika m.in. rejestrowanie   nowych pracowników i wyrejestrowanie zwolnionych pracowników, wysyłanie dokumentów rozliczeniowych (DRA)
  • Współpraca z ZUS-em w zakresie wyjaśniania zawiadomień o błędach oraz sporządzania korekt dotyczących okresu współpracy
  • Prowadzenie spraw komorniczych
  • Kontrola terminów ważności szkoleń zakresu BHP i badań lekarskich,
  • Sporządzenie rocznych raportów RMUA
  • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy